Tiden räcker inte till för att rädda alla bilder som håller på att förstöras i bildarkiven.

Tiden räcker inte till för att rädda alla bilder som håller på att förstöras i bildarkiven.

Tiden räcker inte till för att rädda alla bilder som håller på att förstöras i bildarkiven. Jonas Sjöberg har drivit Sjöberg bildbyrå i över två decennier. Här är hans bästa råd.

Bildarkiv finns överallt. På företag, föreningar, teatrar, museer mfl.  Där finns bilder bevarade för framtiden. Bildarkiv som berättar en historia. En tidslinje. Något värdefullt att föra vidare. Snart finns inte den möjligheten kvar.

Jonas Sjöberg: Tiden rinner iväg för många innehavare av historiskt bildmaterial. Många faktorer gör att bilder förstörs i arkiven. Det som främst påskyndar att bilderna förstörs är var och hur bilderna är arkiverade.

Mitt råd är att inventera bildarkivet och prioritera de bilder som visuellt har ett material som är i degeneration. Anses bilderna värda att behålla bör de skannas och flyttas till beständigt arkivmaterial.

Bilden på den glada kvinnan med paraply, får representerar den strategi Sjöberg Bildbyrå arbetar efter. Här ingår bland annat prioritering och konservering för att rädda de bilder som är på väg att förstöras. Bilden är funnen i arkivet under inventering av fotograf KG Kristofferssons bildarkiv.

Jonas Sjöberg är rådgivare och konsult inom området Digital Asset Management, med mångårig vana av att analysera och forma lösningar för innehållet i flödet av bilder. Erfarenhet av att vägleda ägare av fysiska bilder och utforma strategier för att hantera och lagra deras bilder i nya användarvänliga och framtidssäkrade strukturer.

Tillbaka till blogg