Johannes brandstation 1918

Johannes brandstation 1918

Johannes brandstation. Sedan 1878 Stockholms huvudbrandstation. Arkitekt för byggnaden var hovintendent Axel Nyström och invigdes den 9 Oktober 1878. Här en bild från Svenska brandchefföreningens årsmöte som hålls på stationen 1918. I samband visas brandkårens nyaste redskap upp, en belysningsbil.

En nyhet 1918. I samtida tidning står att läsa: Stockholm får en belysningsbil. Härom dagen afprofvades en Scania-Vabis för Stockholms brandkårs räkning förfärdigad belysningsautomobil, den första i sitt slag i Skandinavien. Den är försedd med en kraftig strålkastare, med hvilken brandstallena kunna upplysas, hvilket är af stort värde, särskildt vid eldsläckning om nätterna.

Tillbaka till blogg