Kupletternas konung - Karl Gerhard

Kupletternas konung - Karl Gerhard

Kupletternas konung!

Så lyder rubriken på Kvällsstundens omslag. Bilden har fotograf Kristoffersson tagit 1952 på Cirkus i Stockholm. En riktig höjdarbild. Den bilden och andra i serien publicerades ursprungligen i tidningen Filmjournalen nr 30 1952. 

Mycket roligt att mina arkivbilder finner sin väg till ett omslag.

Artikeln i Kvällsstunden berättar om Karl Gerhards vassa penna som resulterade i kupletter som ibland rörde upp känslorna. Men även hans privatliv kom att skapa en hel del rubriker.

Fantastiskt intressant läsning tidningen Kvällsstunden som jag varmt rekommenderar att prenumerera på: Prenumeration – Standard – Kvällsstunden (kvallsstunden.se)

I bildarkivet går det att söka på honom och alla andra storheter:

Sjöberg Bildbyrå - Ett av Sveriges största bildarkiv (sjobergbildbyra.se)

Tillbaka till blogg